Kanał Wyżej
Kompetencje

DBFO działa na mocy Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18.XII.2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazwy niektórych jednostek obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół i placówek oświatowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 8 poz. 343) z późniejszymi zamianami.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa