Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Bielany > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 
 1. Do zadań Biura należy obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek oświatowych,
  a w szczególności:
  1. opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,
  2. prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,
  3. organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
  4. ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
  5. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  6. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego, 
  7. obsługa finansowo-księgowa rachunków dochodów własnych,
  8. prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
  9. koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych,
  10. sporządzanie sprawozdań finansowych,
  11. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym dowodów księgowych.
 2. Do zadań Biura należą ponadto:
  1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w zakresie zadań oświatowych,
  2. prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i statystycznej, 
  3. prowadzenie instruktażu dla pracowników obsługiwanych jednostek w zakresie zadań statutowych Biura,
  4. prowadzenie kasy,
  5. zapewnienie obsługi prawnej szkół i placówek oświatowych, w tym zakresie zastępstwa procesowego przed sądami,
  6. obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
  7. przygotowywanie i obsługa przetargów z zakresu zamówień publicznych udzielanych przez szkoły i placówki oświatowe, a także w uzasadnionych przypadkach, na wniosek burmistrza dzielnicy, przygotowywanie, prowadzenie i obsługa zbiorczych przetargów obejmujących zakupy dla więcej niż jednej szkoły lub placówki oświatowej,
  8. ewidencjonowanie operacji gospodarczych szkół i placówek oświatowych w Centralnym Rejestrze Umów stosowanym w m.st. Warszawa,
  9. obsługa finansowo – księgowa projektów i programów realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, które są finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności środków z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to projektów i programów, których obsługa nie może zostać powierzona Biuru,
  10. koordynowanie działań związanych z wdrożeniem i stosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo – księgowych pomiędzy Biurem a obsługiwanymi szkołami i placówkami oświatowymi,
  11. prowadzenie i koordynowanie działań dotyczących systemu informacji oświatowej w zakresie wskazanym przez burmistrza dzielnicy lub dyrektora biura Urzędu m.st. Warszawy nadzorującego zadania w obszarze edukacji.

Biuro realizuje zadania w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez Biuro.
Powierzenie przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez Biuro obowiązków w zakresie rachunkowości Dyrektorowi Biura następuje w formie pisemnej.

 

 
 
Wprowadził Monika Chyła 22-06-2011
Aktualizujący Monika Chyła 16-12-2013
Zatwierdzający Zofia Klusek 16-12-2013
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-12-2013
Liczba odwiedzin: 2736
Rejestr zmian