Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Bielany > Menu Przedmiotowe > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Drukuj
 

Zasady i tryb przyjmowania , rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków:

 1. Skargi i wnioski wpływające do Biura są przyjmowane, rozpatrywane i załatwiane zgodnie z przepisami określonymi w:
  1. Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071, ze zm.),
  2. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)
 2. Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków należy do kompetencji Dyrektora. Dyrektor może upoważnić pracownika Biura na stanowisku kierowniczym do przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków oraz przyjmowania skarg. Dyrektor może przekazać skargę lub wniosek do rozpatrzenia kierownikowi komórki organizacyjnej, której zakresu działania dotyczy skarga lub wniosek.
 3. Przyjmujący potwierdza zgłoszenie skargi lub wniosku, jeśli żąda tego wnoszący.
 4. Skargi i wnioski powinny zawierać czytelne imię i nazwisko (nazwę)oraz adres zgłaszającego. Skargi i wnioski niezawierające tych informacji pozostawia się bez rozpatrzenia.
 5. Skarga na działanie lub zaniechanie określonego pracownika Biura nie może zostać przekazana do rozpatrzenia przez tego pracownika.
 6. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Biura od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Biura zgodnie z harmonogramem prowadzonym przez sekretariat.
 7. Informację, o której mowa w pkt. 6 umieszcza się na tablicy informacyjnej w siedzibie Biura.
 8.  Skargi i wnioski rozpatruje się w ciągu miesiąca od daty otrzymania informacji, o których mowa w pkt. 4. W sprawach wymagających zasięgnięcia opinii prawnej, uzyskania pisemnego stanowiska innej instytucji lub uzupełnienia ze strony zgłaszającego, sprawa może być załatwiona w terminie przekraczającym jeden miesiąc. O zwłoce w załatwianiu sprawy i jej przyczynie informuje się zgłaszającego.
 9. Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretariat DBFO.
 10. Skargi i wnioski oraz oryginalną dokumentację dotyczącą ich załatwienia przechowują komórki organizacyjne, których zakresu działania dotyczą skargi i wnioski.
 
 
Wprowadził Monika Chyła 22-06-2011
Aktualizujący Monika Chyła 19-12-2013
Zatwierdzający Zofia Klusek 19-12-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-12-2013
Liczba odwiedzin: 2112